Main | Můj život | Moje fotky | Zájmy | GuestBook | Knihy | Fotky juniora | Archiv | Linky Seznam mojich knihAutor David Eddings
Titul Darshivská ?arod?jnice - Malloreon IV
Vedeni Orbem, míří z Mallorei na ostrovní Melcenu - objevují místo, kde byl kdysi uložen Sardion a také nalezají Senjiho, čaroděje-samouka, jehož nepoškozený opis ashabiských zjevení přináší Garionovi zprávu od zlého boha Toraka. Jak se vyjasňuje Zanramasin úmysl vyplnit temnou sudbu, uvědomuje si Garion se svými přáteli, že musí do Kelu. Tam se dozví z Malloreánských Evangelií svůj konečný cíl, místo, které více není. Ale jak se začínají naplňovat proroctví Cyradis, Věštkyně z Kelu, přátelé zjišťují, že nejsou sami.

Autor David Eddings
Titul Diamantový tr?n - The Elenium I
Sparhawk, člen řádu Pandionských a královnin rytíř se po desetiletém vyhnanství vrací do Elenie. Nachází však svou mladou královnu Ehlanu uvězněnou v kvádru z čarovného křišťálu. Jen veliké čarodějné umění Sephrénie, odvěké učitelky magie, ji drží při životě - ale kouzlo může trvat jen rok a jeho cena je nesmírně vysoká. V Elenii připadla vláda princi regentovi, loutce Annia ctižádostivého arcibiskupa, který se chce chopit moci v celé zemi. Když se Sparhawk a Sephrenie vydali hledat lék pro Ehlanu, Sephrenie Sparhawkovi prozrazuje, že existuje je jeden člověk, který může zvítězit nad intrikami namířenými proti Ehlaně. Tím člověkěm je sám Sparhawk

Autor David Eddings
Titul Divotv?rcova koncovka - Belgariad V
Orb Aldurův je opět na svém místě. A jakmile Garion získává korunu, usedá na trůn následník Rivy Železná ruka, aby vládl jako Nejvyšší pán Západu. Ale proroctví dosud čeká na své naplnění. Na východě se každou chvíli probudí zlý bůh Torak. Garion se mu musí postavit - zabít jej, nebo být zabit. Na výsledku osudového střetnutí zavisí budoucnost světa. Garion, doprovázen svým dědečkem, starým čarodějem Belgaratem, míří Města Nekonečné noci, kde je Torak očekávám. Na jihu zatim jeho snoubenka, princezna Se Nedra, vede armády Západu v zoufalé snaze odvrátit šiky Torakových stoupenců od muže, jehož miluje.

Proroctví žene Gariona vpřed.... nedává však žádnou odpověď na otázku, která ho neustále trapí: jak má člověk zabít nesmrtelného boha?

Autor David Eddings
Titul Kouzelník?v gambit - Belgariad III
Ce Nedra, dcera císaře Tolnedry, je zmatena. Báje o Orbu, který chrání Západ před zlým bohem Torakem jsou jen hloupé báchorky. A přesto se účastní nebezpečné výpravy za ukradeným drahokamem. Nikdo v jejím okolí nevěří na čaroděje. Nicméně, právě Garionův dědeček a teta se zdají být bájemi opředenými kouzelníky Belgaratem a Polgarou - potom však musí být tisíce let staří! Dokonce i mladý Garion se učí věcem, které nemohou býtničím jiným než kouzly.

Garion! Prostý venkovský chlapec, naprosto se nehodící pro dceru císaře. Ale proč tedy princezna neustále touží něco mu vysvětlovat, uhlazovat mu rozčepířené vlasy a uklidňovat ho?

Garion se chystá do podivné věže uprostřed říše zla, aby se postavil strašlivému, mocnému čaroději....

Autor David Eddings
Titul Král mudrc? - Malloreon II
Temné proroctví nezmizelo ze světa. Jen se uchýlilo k Zandramas, jež je nyní Dítětem temnoty. Světlo a Tma stále zápasí o vládu nad světem, a Zandramas unesla Garionovo dítě proto aby jej použila při jakémsi rituálu před temným kamenem - Sardionem, a tak zajistila Temnotě vítěství. Pokud se Garion a jeho přátelé nedostanou na určené - třebaže neexistující - místo ve chvíli, kdy tam dorazí Zandramas, budou ztraceni - navždy.

Autor David Eddings
Titul Královna magie - Belgariad II
Osud světa zavisí na výsledku proroctví, které bylo učiněno před dlouhými sedmi tisíci lety. Naplnění tohoto proroctví je svěřeno mladému chlapci jmenem Garion, jemuž pomáhá teta Pol a záhadný Mistr Vlk. Společně se vydávají na namáhavou výpravu, aby nalezli ukradený Orb a učinili přítrž po věky trvajícímu zlu boha Toraka

Autor David Eddings
Titul Královna v?k? - Kouzelnice Polgara
Vznášela se nad světem válečníků, králů i kněžstva. Dcera Belgarata a legendární Poledry, bojovala ve válkách, osnovala i plánovala palácové převraty a tvořila dějiny dějiny s pomocí svých magických sil po dlouhé tři tisíce let. Nyní Polgara přehlíží svůj úžasný žívot.

Autor David Eddings
Titul Pán demon? z Karandy - Malloreon III
Nyní se podařilo výpravu zadržet Zakatovi, vladci Mallorei, a ten ji nechává dopravit do Mal Zet, největšího města na světě. Jak prorokovala Věštkyně z Kelu, míří po úspěšném útěku do Ashaby - ale přestože nalézají Urvona, posledního živého Torakova žáka - Zandramas přichází.

Autor David Eddings
Titul P?šec proroctví - Belgariad I
Před dávnými časy, jak praví legendy,pokoušel se zlý bůh Torak získat vládunad světem, a vehnal lid a ostatní bohy do války. Čaroděj Belgarat se však postavil do čela šiků, aby získal Orb, který chránil lid Západu. Staré proroctví hlásalo, že pokud bude Orb uložen v Rivě, bude Západ v bezpečí. Tato pohádka se vypráví od počátku věků, ale Garion na pohádky a kouzla nevěří - přestože ho celá léta straší temný muž, který nevrhá stín. Mladík žije na tichém statku se svou tetou Pol - jak může tedy tušit, že Odpadlík chce probudit ze spánku strašlivého Toraka a Garion bude nucen vyrazit na dlouhou výpravu, plnou magie a nebezpečí, spolu s těmi které miluje - ale opravdu to netuší? Zatim jsou jeho sny ještě nevinné a netrápí ho břemeno podivného dědictví. Zatím....

Autor David Eddings
Titul Plamenné chrámy - Tamuli I (navazuje na Elenium
V Tamulské říši vládne strach. Nevysvětlitelné události přicházejí z hrůzných zdrojů a jsou natolik rozšířené, že nemohou pocházet od Styriků. Zjistit jejich původ není schopen ani legendární Zalasta, prvotřídní čaroděj - za jákého ho považuje celé Styrikum. Říše může očekávat pomoc jedině na eosijském kontinentu a to u muže jménem Sparhawk. Rytíř Sparhawk je členem jednoho ze zdánlivě náboženských řádů alénské Církve. Jeho zvláštní řád se řadí k "Pandioským rytířům". Rytíři elénské církve jsou obávání válečníci a sir Sparhawk stojí v čele. Eléni umožnili vojenským řádům vniknout do tajemných praktik Styrika. A byla to právě dovednost rytířů církve v těchto uměních , díky níž získali před pár stoletími převahu během První zemošské války. A teprve nedávno zahynul Azash, starší Bůh Styriků. A zbavit se tohoto zla se podařilo právě Sparhawkovi. Úroveň magie, rozpoutane při tomto v Zemochu, jen nad veškeré chápaní. Sparhawk ovládá síly, kterými žádný smrtelník nedisponoval. Zatím je situace v říši každým dnem zoufalejší a přítomnost velkého rytíře je naprosto nezbytná.

Autor David Eddings
Titul Rivanský tr?n - Kouzelnice Polgara
Vznášela se nad světem válečníků, králů i kněžstva. Dcera Belgarata a legendární Poledry, bojovala ve válkách, osnovala i plánovala palácové převraty a tvořila dějiny dějiny s pomocí svých magických sil po dlouhé tři tisíce let. Nyní Polgara přehlíží svůj úžasný žívot.

Autor David Eddings
Titul Rubínový rytí? - The Elenium II
Ehlana, Královna Elenie, byla zakleta. Při životě ji udržuje pouze silné kouzlo, ale to bude učinkovat jen pokud žijí Rytíři, kteří jej ochraňují. Ti však umírají - každý měsíc zemře jeden z nich. Sparhawk, Rytíř a Královnin chráněnec zjišťuje, že lékem na ono prokletí může být Bhelliom, velký drahokam, jenž se ztratil pře pěti sty léty, když Sarak z Thalesie padl v bitvě. Sparhawk a jeho společníci se vydají hledat hrob Krále Saraka, aby vyvolali duchy těch, kdo zahynuli v dávném boji. Na každém kroku je však pronásleduje strašlivá hmyzí nestvůra, stvořená zlým bohem Azashem. Sparhawk však přesto pokračuje dál, hnán zoufalou naléhavostí svého poslání. Musejí nalézt Bhelliom dříve neľ jejich královna zahyne...

Autor David Eddings
Titul Safírová r?že - The Elenium III
Nakonec rytíř Sparhawk získává Bhelliom, legendární kouzelný klenot, který má uzdravit královnu Ehladu od smrtícího jedu. Ten již zabil jejího otce. Sparhawk a Sefrénie - mocná učitelka styrické magie - musí osvobodit Ehlanu z křišťálového obalu, uchovávajíciho její život, zatímco se usilovně snaží najít lék. Ale objevení Bhelliomu provází další nebezpečí. Jen co vzal Sparhawk kámen do ruky, otvírají se brány temnot. Odvěký zemošský bůh Azash mobilizuje své hrůzné síly, aby se zmocnil vlády nad světem. Sefrénie ví, že pokud se zmocní Safírové růže pekelné mocnosti, bude to znamenat smrtelné nebezpečí pro vše živé. Uzdravení královny Ehlany je jen počátek Sparhawkova poslání. S pomocí čtyř oddaných rytířů musí čelit Ehlaninu nepříteli, krutému Anniovi, který se snaží zmocnit královského trůnu. Annias zcela propadl moci svého tajemného pána, Azashe, který má v úmyslu jen jedno - získat Bhelliom!

Autor David Eddings
Titul Skryté m?sto - Tamuli III
Čaroděj Zalasta přesvědčí tamulskou vládu, aby poslala pro pandionského rytíře, prince Sparhawka z Elenie, který jediný dokáže zabránit zkáze celé země. Sparhawk je však zároveň Anakha, nástroj Bhelliomu - drahokamu nekonečné síly, který se Zalasta snaží dostat do svých rukou už tři století. Je to Zalasta, kdo zosnoval celé spiknutí a je také tajně spojen s Ekatasem, nejvyšším knězem Cyrgonu. Z domovských lovišť v severní Thalesii vyláká do Tamuli armádu trollů. Pomáhá mu Cyrgon, který se ustanovil za jednoho z jejich bohů. skuteční Trollí bohové jsou uvězněni právě v Bhelliomu a princ Sparhawk jim nabízí výměnu - svobodu na oplátku za jejich pomoc. Když Cyrgon a Zalasta odvazují trolly ze řetězu, poroučí Sparhawk jejich bohům a ti je zkrotí. V zoufalství sahá Cyrgon do minulosti a stvoří velkou armádu Cyrgai - a trollové se zachovají podle své přirozenosti. Sežerou je. Přes drtivou porážku se Cyrgon a Zalasta připravují k protiútoku. Zalastův vlastní Scarpa unáší elénskou královnu. Zanechává požadavek aby se Sparhawk vzdal Bhelliomu, výměnou za bezpečný návrat Ehlany.

Autor David Eddings
Titul Smaragdová Bohyn? - Althalus I
edd_alth1.jpg - 3 Kb [x]Nejpřesvědčivější lhář na světě, ozbrojený lupič, příležitostný šičkový vrah a "oblíbenec boha štěstěny" - Althalus - je tajemným cizincem v plášti jménem Ghend najat, aby ukradl tajemnou knihu. Althalus se vydává do Domu na Konci Světa, kde se má kniha nacházet - ovšem až po té, co Ghendův skvělý plášť změní majitele, aniž by to jeho původní vlastník tušil; koneckonců, blíží se zima. V Domě na Konci Světa, v místnosti kde se nachází kniha, kterou Ghend popsal, zažíva Althalus velké překvapení. Něco je ze navíc - dominantní mluvící kočka. A naopak něco zde chybí - dveře kterými se dostal do místnosti jsou pryč.

Autor David Eddings
Titul Soumrak - Čaroděj Belgarat - navazuje na Belgariad Malloreon
Zde leží počátek největší ságy o historii zápasu bohů a lidí. Tajemství skrýtá v temnotě věků. Dobrodružství odehrávající se tisíce let. Stanete se svědky události, které probudily k životu síly zla i dobra. Zrodily největší hrdiny určují cestu lidstva. Legenda, která zrodila Čaroděje Belgarata právě začíná....

Autor David Eddings
Titul Strážci západu - Malloreon I - navazuje na Belgariad
Uplynulo jedenáct let od doby, kdy Garion zabíl zlého boha Toraka a vzal si Se Nedru. Nyní je Nejvyšším vládcem Západu a pomalu se učí, jak zvládat povinnosti krále a překonávat těžkosti v manželství. Když Aldurův Orb varuje Gariona slovy: "Pozor, Zandramas!", zjeví mu hlas Proroctví, že někde v neznámé zemi na východě stále existuje Temné proroctví a že hrozí nové velké nebezpečí.
Zatím co se Belgarat s Garionem pokoušejí odhalit podstatu této hrozby, je Garionův maličký syn unesen. Všechny důkazy ukazují na Medvědí kult, jenž opět získal moc, a Garion vytáhne s armádou, aby jej zničil. Ale ve hře jsou ještě další, a dokonce ještě mocnější síly a Garion se svými přáteli musí čelit tajemnému zlu, jež představuje Zandramas.

Autor David Eddings
Titul Úsvit - Čaroděj Belgarat - navazuje na Belgariad a Mallore
Zde leží počátek největší ságy o historii zápasu bohů a lidí. Tajemství skrýtá v temnotě věků. Dobrodružství odehrávající se tisíce let. Stanete se svědky události, které probudily k životu síly zla i dobra. Zrodily největší hrdiny určují cestu lidstva. Legenda, která zrodila Čaroděje Belgarata právě začíná....

Autor David Eddings
Titul V?ž ?erné magie - Belgariad IV
Po nekonečném zápase se zlem získali Orb a jejich cesta se chýlí ke konci. V tomto okamžiku se musí dostat z rozpadající se pevnosti nepřítele a překonat poušť, plnou murgoských vojáků, kteří po nich usilovně pátrají, zatímco grolimští hiearchové se je pokoušejí zničit svými temnými čáry. Až se jim toto podaří, pokusí se dostat na Svátek stvoření, který se koná v Rivě, a donést tam Orb. Garion nepochybuje, že tím pro něho účast na pohnutých událostech končí.

Jenže proroctví skrývá ještě mnohá překvapení - a to nejen pro Gariona, ale i pro malou princeznu Se Nedru!

Autor David Eddings
Titul V?štkyn? z Kellu - Malloreon V
Všichni následují Velkého mága na Místo, které už není, aby učinili poslední volbu - světlo nebo tmu. Ale Zandramas se nevzdává. Přestože nesmí vstoupit do Kelu, ještě má v moci mladého Gerana, a pokud by se dostala na místo poslední schůzky spolu s ním, pak musí Garion svého syna zabít.

Autor David Eddings
Titul Zá?ící - Tamuli II
Sir Sparhawk se snaží odhalit původce "spiknutí". Nicméně ve vládě Jeho Veličenstva se začínají objevovat temná podezření a mnoho jejich členů vyjadřuje znepokojení nad rytířovou přítomností. Někteří se domnívají, že nepokoje v Tamuli mohou být dokonce elénského původu. Zatímco se v horách Atanu objevují rozličné obludy. Tlupy lidožravých obrů, upírů, vlkodlaků a zářících po několik terorizují prostý lid Tamuli. Sir Sparhawk rychle navrhuje taktiku, která bestie obrací na útěk. Také odhalil spiknutí, mající za cíl svrhnout vládu a to je vzápětí surově potlačeno. Atanové systematicky pozabíjeli všechny, kdo jim stáli v cestě. Elénové použili povstání jako záminku aby požádali arcipreláta o vyslání dalších církevních rytířů. Vláda Tamuli ztrácí moc a může jen bezmocně přihlížet řítícím se událostem . Pozvání sira Sparhawka do Tamuli je naprosto zjevně prvním krokem v nějakém rozsáhlejším a nebezpečnějším plánu. Nastal čas temna a je jen malá naděje, že kdy opět nastane úsvit.

Autor David Eddings
Titul Pevnost Nesmrtelných - Alhalus II
pevnost.jpg - 3 Kb [x]Po mnoha staletích, kdy se konečně podaří Alhalovi uniknout z pevnosti na konci světa - s kočkou Smaragd, pohodlně se nesoucí v kapuci jeho (Ghendova) pláště - už umí číst. Přečetl Deiwosovu Knihu a objevil tak nástroj nesmírné moci. Existuje však ještě jedna Kniha, sepsaná bohem Daevou, Deiwosovým temným bratrem, jenž se snaží zvrátit stvoření světa.

Nejprve musí získat kouzelný artefakt, který mu ukáže cestu zkrz nastražené léčky jeho nepřátel a zároveň pomůže najít spojence v nastávající válce bohů.

Autor David Eddings
Titul Démon temnoty - Althalus III
althal3.jpg - 3 Kb [x]Smaragd - někdy kočka, jindy nadpozemské stvoření - je ve skutečnosti sestrou soupeřících bohů. S Althalovou pomocí se pokouší zabránit Daevovi v jeho snaze vrátit vše k prvotnímu chaosu. Althalus ji naučí všemu, co potřebujete znát, tedy jak lhát, podvádět a krást. smaragd si je totiž jistá, že "účel světí prostředky". Co je však překvapivější - ona Althala na oplátku naučí něčemu, pro něho doposud nemyslitelnému - pravdě, spravedlnosti a morálce.

Autor David & Leigh Eddings
Titul Sta?í bohové - SnícíAutor
Titul

Seznam autorů


+ Alespoň jedna kniha má popis    * Alespoň k jedné knize je obrázek obálky

+  David Gemmell [23]  * +  David Eddings [23]  * Zborník [15]
Isaac Asimov [10] Arthur C. Clarke [9] +  Anna Bauerová [7]
Robert Ervin Howard [6] +  Harry Harrison [6]  * +  David Gerrold [5]
Ellis Petersová [5] Sprague L. de Camp [4] Ondřej Neff [4]
G.J. Arnaud [3] SWS [3] Michael Moorcock [3]
J.R.R. Tolkien [3] +  Tom Clancy [3]  * Roger Zelazny [3]
Richard D. Evans [3] Mark Chadbourn [3] Poul Anderson [3]
Vonda McIntyre [3] +  Elizabeth Moon [3] Philip J. Farmer [2]
Harry Turtledove [2] Bob Shaw [2] C.J. Cherryh [2]
Petr Charvat [2] Jason Dark [2] Stephhen King [2]
Ludvík Souček [2] Bernard Cornwell [2] Stanislav Lem [2]
Ed Naha [2] C.W. Ceram [2] James Kahn [2]
Sue Townsendová [2] Václav Bílek [2] +  Robert J. Sawyer [2]
+  Wilbur Smith [2]  * Jarmila Bednaříková [2] Timothy Zahn [2]
Jan Bílek [1] Sigrid Maria Grossingová [1] Georgij Šach [1]
Pierre Barbet [1] Randall Frakes [1] Sam J. Lundwall [1]
Stafett Cristopher [1] Gilbert Schlogel [1] Eric van Lustbader [1]
František Novotný [1] Michael Blake [1] Steve & Dal Perry [1]
+  Andreas Eschbach [1] Bohuslav Švec [1] John Morressy [1]
Robert Kraft [1] Peter James [1] Petr Urban [1]
+  Douglas Preston [1] Anne Mc Caffrey [1] Vilma Kadlečková [1]
Terry Pratchett [1] Jiří Hlavenka [1] Leonard Medek Frantiska Vrbenska [1]
Raymond Khoury [1] F. Háj [1] Walter M. Miller Jr. [1]
Solomková Natalja [1] Leonard S. Goldberg [1] Fred Saberhagen [1]
Luděk Frýbort [1] Graig Shaw Gardner [1] Robert A. Heinlein [1]
I.S. Turgeněv [1] Tonke Dragtová [1] Otakar Batlička [1]
J.J. Duffack [1] J.R.R. Turtledove [1] +  David & Leigh Eddings [1]  *
Ursula K. le Guinová [1] Edgar Rice Burroughs [1] Eduard Droberjar [1]
Ralf Isau [1] A.S. Pergill [1] Gene DeWeese [1]
Václav Semerád [1] A.E. van Vogt [1] André Norton [1]
Jaroslav Mareš [1] +  Tomáš Hokeš [1] Petra Procházková [1]
Karin Boyeová [1] J.M. Troska [1] Clifford D. Simak [1]
Dušan Papoušek [1] William King [1] Clive Cussler [1]
+  Meče noci a dne Gemmell [1]  * Campbell Black [1] Robert Silverberg [1]
Alexander Běljájev [1] Michail Krausnick [1] Erich von Daniken [1]
+  Jan Filip [1] John Twelve Hawks [1] Arkadij a Boris Strugackij [1]
+  Matthew Reilly [1] Kurt Vonnegut Jr. [1] Karel May [1]
+  Norman Spinrad [1] Dan Brown [1] Phyllis Eisenstein [1]
Georgr R.R. Martin [1] Urshula K. le Guinová [1] Wolfgang Jenschke [1]
J.K Rowling [1] Greg Bear [1] Jan Brodský [1]
Eduard Martin [1] Ann C. Crispin [1] Arthur C. Doyle [1]
Jiří Waldhauser [1] Tomáš Bartoš [1] Christopher Rill [1]
Brian Aldiss [1] P.J. Farmer [1] John Fairbanks Kerr [1]
Rudolf Mertlík [1] Frank Herbert [1] Jan a Rudolf Pecinovský [1]
Kristmann Gudmundsson [1] Hynek Hlaváček [1] Nicolas Bouvier [1]
Christopher Pike [1] Carmen Carter [1] Janusz A. Zajdel [1]
Aaron Elkins [1] W.E. Johns [1] Gene Roddenberry [1]
Jack Williamson [1] R.L. Stine [1] Douglas Warner [1]
Jan Poláček [1] David Gibbins [0]


[ Main] [ Můj život] [ Moje fotky] [ Zájmy] [ GuestBook] [Knihy] [ Fotky juniora] [ Archiv] [ Linky]Tento soubor byl naposledy upraven: 22.03.2009 11:03:05
© David Hruška 2000 - 2008