Main | Můj život | Moje fotky | Zájmy | GuestBook | Knihy | Fotky juniora | Archiv | Linky Seznam mojich knihAutor David Gemmell
Titul Cestou vlka - Tulák 1
Král Drenaje je mrtev - zavražden bezohledným zabijákem. Do drenajských zemí vpadly nepřátelské oddíly. Jejich rozkazy jsou prosté - zabít každého muže, ženu či dítě.

Ale je tu ještě naděje.

Pronásledován muži, kteří se chovají jako zvířata a zvířaty, která chodí jako lidé, se válečník Tulák musí vydat do země nadirů plné strašidel, aby našel legendární Bronzovou zbroj. S ní musí zastavit příval. Ale lze mu důvěřovat?

Protože je to Tulák řečený Zabiják.

Zrádce, který zabil krále...

Autor David Gemmell
Titul Dcera Železné ruky
gemm_dcera.jpg - 4 Kb [x]Po krvavé bitvě u Colden Mooru ztratili bojovní horalé svou nezávislost. Žijí v mrzuté závislosti na cizozemcích, a z královské krve přežila pouze dospívájící dívka - Sigarni.
Sigarni stříbrovlasá. Lovkyně, děvka, princezna. Všemi těmito jmény ji nazývali. Ale ti, kdo dokážou próniknout závojem budoucnosti, vědí, že na sever přichází vůdce - vůdce a potomek Železné ruky, nejmocnějšího z králů Vysočiny...

Autor David Gemmell
Titul Hledání ztracených hrdin?
hledani_ztacenych_hrdinu.jpg - 3 Kb [x]Drenajská pevnost padla. Krvežíznivé hordy Nadirů teď šíří zmar a zoufalství po celém světě...

..i do maličkého Gothiru, odkud lovci otroků unesli mladou dívku, zatímco se vesničané dívali na druhou stranu - až na rolnického hocha Kialla. Téměř beznadějný pokus o její záchranu ho povede divokou stepí a síněmi pekla. Mládenec bude muset čelit zuřivým bestiím, smrtelně nebezpečným válečníkům a démonům temnot, a vyjde z toho jako muž - nebo z toho nevyjde vůbec.

Ale Kiall těmto nebezpečím nebude čelit sám.

K jeho pátrání se připojují hrdinové přímo z pověstí. Chareos řečný šermíř, Beltzer Se sekerou a lučišníci Finn a Maggrig. Jeden z nich skrývá tajemství, které by mohlo osvobodit svět od nadirské nadvlády. Ten jeden je nadirskou zhoubou, nadějí Drenajců. Ten jeden je hrabětem z Bronzů.

Tak se hledání unesené otrokyně změní ve výpravu, která otřese samotnými základy světa.

Autor David Gemmell
Titul Král Duch?
kral_duchu.jpg - 3 Kb [x]Říší se šíří zmatek a hrůza.

Krále zavraždili zrádci a kouzelný meč byl ztracen v Mlžném kruhu. Vojska Sasů, Anglů, Jutů a Brigantů si zemí prosekávají krvavou cestu a vedou je loutky nelítostné černokněžny - mezi její přisluhovače patří temné, krvežíznivé stvůry a divoký nemrtý válečník.

Veškerá naděje spočívá na bedrech mladého Thura - v jeho žilách proudí krev králů. On musí porazit obludy černokněžny a vydat se do krajiny Mlh, aby tu nalezl vojsko duchů. A ten jediný, kdo může Thura připravit k tomu, aby dosáhl svých práv, je horský válečník Culain, jediný člověk, který zná tajemství černokněžny....

Báje o tajuplných kamenech moci začíná příběhem o krvi a slávě, o lásce a zradě, kdy chlapec musí dospět na cestě za zdánlivě nemožným cílem , aby se stal nejvyšším králem.

Autor David Gemmell
Titul Král za branou
Století po hrdinné obraně Dros Delnochu musí lid Drenaje čelit nové hrůze - šílenému círaři, jehož u moci drží zkříženci, mocí dlaci, a tmaví templáři, mniši Temnoty a válečníci nemající sobě rovné: dva voje nepřemožitelného zla.

Ale jeden muž, vyděděnec nenáviděný Drenajci pro svou nadirskou krev a opovrhovaný Nadiry pro své drenajské předky, se vydává na cestu, aby císaře zničil. Je to jeden muž proti vojsku Chaosu.

Je to Tenaka Chán - Kníže stínů.

Autor David Gemmell
Titul Krvavý kámen
krvavy_kamen.jpg - 3 Kb [x]Tyranská vláda diákona a jeho jeruzalemských jezdců vypustila do světa záplavu slepého fanatismu a nenávisti, kde jsou nevěřící a mutanti masakrováni ve jménu Boha a míru. A dávno zmizelý Jeruzaléman je nyní považován za světce nového řádu. Mluvit o něm špatně je kacířství.

Když je však kostel v Poutníkově Údolí vypálen do základů a jeho věřící pobiti, objeví se jezdec a vrahy pobije. A zpráva se šíří - Jeruzaléman je zpátky!

Pronásledován a sám, Jon Shannow musí bojovat s diákonovými oddíly - a čelit strašlivému nepříteli z jiného vesmíru, temnému bohu, který se krmí dušemi světů

Autor David Gemmell
Titul Legenda
legenda.jpg - 3 Kb [x]Druss, vládce sekery, byl námětem k pověstem - příběhy o mocném válečníkovi se vyprávěly po celé zemi. ale jak příběhy s vyprávěním rostly, Druss sám stárnul. Obrátil se zády ke slávě a stáhl se do svého horského doupěte vysoko v opuštěné krajině. Tam prošedivělý starý válečník žil ve společnosti sněžných levhartů. Tam čekal na svého starého nepřítele, smrt.

Daleko dole se na pochod vydala barbarská horda. Vše, co stálo mezi ní a lidem Drenaje, byla mocná pevnost se šesti hradbami, která nikdy nebyla dobyta. Ale teď ji drží slabí, prodejní a demoralizovaní. Velká citadela byla odsouzeni. Boj byl beznadějný.

Druss váhavě souhlasil, že přijde ze svého ústraní, aby tento poslední, beznadějný zápas vedl. Schází dolů ze svých hor a bojuje na život a na smrt. Ztracené případy pro něj nic neznamenají - tisíckrát bojoval v bitvách prohlašovaných prohrané v řadě zemí....

Copak takový hrdina jako Druss nemůže inspirovat novou řadu pověstí...?

Autor David Gemmell
Titul Legendy o Drussovy
kroniky_o_drussovi.jpg - 3 Kb [x]Druss Veliký. Legenda.
Zachránce Skelnského průsmyku. Ochránce Dros Delnochu. Nejslavnější - a nejobávanější - z drenajských hrdinů.

Ale dřív než Drussa znali všichni, býval mladým manželem, podtínal stromy místo lidí - většinou - a na uzdě ho držela jeho milovaná žena Rowena. Když ji unesou otrokáři, stává se z Drussa vraždící stroj mající jedniný cíl - získat Rowenu zpět.

Autor David Gemmell
Titul Me? v bou?i
Hluboko v zelených hornatých krajích Rigantů leží osada Tři Potoky, jejíž lidé vzívají bohy vzduchu a vody a duchy země. Mezi nimi žije chlapec, jehož osud je vepsán do světla hvězd. Je to Connavar, Přízrak zrozený v bouři, jež zničila jeho otce.

Muž s příslibem velikosti má vždycky nepřítele, a již na začátku této epické kroniky je předpovězeno, že vojsko z Kamene jednoho dne přepluje moře... a že jeho příchod bude jako lavina. Tady hrají svou určenou úlohu ty nejzvlášnější síly, moudré i zlé - od strašného generála a zlovolné Morrigu po lesy, jejichž kouzla sahají do časů před příchodem člověka na svět.

Autor David Gemmell
Titul Poslední me? moci
posledni_mec_moci.jpg - 3 Kb [x]Gótové následovali krvežíznivého nového vůdce, jenž hodlá otevřít brány Pekel - Wotana. Jeho nesmrtelná moc pochází z lidských obětí a černokněžnictví, žádný měč ho neporaní. Jezdí s větrem o závod na zvířetí s kožovitými křídly a jeho vojska si prosekávají cestu severními královstvími. Dokonce ani ledové pařáty smrti je nedokážou zastavit.

Británii může zachránit pouze Uther Pendragon. Aby tak učinil, musí získat to, co mu podle práva patří - velký Cunobelinův meč, bájný meč moci.

Jenže král Uther je v Pekle připoután ohnivými řetězy a meč je ztracen ve vířícím chaosu. Jediná naděje spočívá na bedrech válečníka známého Jako Zjeven, na kouzlech kamenů Sipstrassi a na Anduine, slepé dívce, jež ovládá tejemné síly. Pouze pokud se tito nepravděpodobní spojenci dají dohromady, mohou doufat, že zastaví neporazitelného nepřítele dřív, než bude svět uvržen do temnoty.

Autor David Gemmell
Titul Poslední strážce
posledni_strazce.jpg - 3 Kb [x]Zatímco se země otřásala, vyrazila ze starobylé Atlantidy smrtící síla. Protože brány času byly násilím otevřeny a do světa bylo vypuštěno zkázonosné zlo.

Pouze poslední stážce, Jon Shannow, slavný pistolník, může smrtící průchod uzavřít. Aby to však dokázal, musí najít zářící boží meč, o němž se vypráví, že se vznáší mezi mraky v nebezpečné zemi za Zdí, kde šelmy chodí jako lidé a uctívají temnou bohyni. A tak se Shannow vydává splnit nesplnitelný úkol a démoni čekají v záloze.

A - kdesi - jedna zlatovlasá žena sní o krvi...

Autor David Gemmell
Titul Rytí?i temné pov?sti
rytiri_temne_povesti.jpg - 3 Kb [x]Rytíři Gabaly, bájní ochránci Devíti vévodství zmizeli v bráně plné demonů, vedoucí mezi světy. Zůstal jen jeden - Manannan, jemuž instinkt říká, aby zůstal. Teď je z něho zbabělý rytíř, pronásledovaný vlastním svědomím.

Vévodství jsou zaplavena vraždami a černou magií.

Stahují se bouřková mračna války.

Manannan přijíždí do přímořského lesa, kde se připravuje čelit svému nejtemnějšímu strachu, neboť musí projet onou strašnou bránou a najít své stracené společníky.

A na druhé straně odhalí tajemství, které mu rozerve duši na kusy.....

Autor David Gemmell
Titul Smrtonoš
smrtonos.jpg - 3 Kb [x]Pod krutým útlakem Gothiřanů sní nadirské kmeny o Sjednotiteli, o vyvoleném, který všechny kmeny spojí a ukončí staletí utrpení.

Ale pro jednoho muže je to víc než pouhý sen. Talisman, tajemný a zahadný nadirský válečník, přijíždí k hrobce Ošikaje Zhouby démonů hledaje bájné Alchazzarovy oči, dva drahokamy s nesmírnou kouzelnou mocí, která Sjednotiteli posvítí na cestu. S ním jede překrásná Jiesaj - je mystik a mučí ji duch dávno mrtvé nadirské královny.

Ale po tajemství klenotů touží i jiní.

Garen-Cchen, sadista stojící v pozadí gothirského trůnu, věří, že kouzelné kameny ho dovedou ke slávě, a vyšle elitní oddíly gothirsjého vojska, aby hrobku vyplenily a zničily pár pár jejich obránců.

Gothiřané nemohou prohrát - dva tisíce mužů proti hrstce divochů a odpadlému drenajskému valečníkovi.

Jenomže divochy vede jeden z nejbystřejších stratégů té doby.

A odpadlík je Druss Veliký.

Autor David Gemmell
Titul Sv?tlonoš
svetlonos.jpg - 3 Kb [x]Když se angostinské hordy přeženou přes jížní hranice Vysočiny, bandita Jaryk Maisl a jeho přítel, kouzelník a bard Owen Odell se ocitnou v zemi, která zoufale potřebuje hrdiny. Vetřelci nemají žádnou úctu k osobám ani místům, ukradnou a zničí vše, co jim stojí v cestě. V jejich šlépějích je vypuštěno převeliké zlo, když šílený nekromant přivede zpět do položivota tisíciletí mrtvé vampíří krále.

Jedině Maisl má odvahu postavit se Angostinům i nemrtvím. Brzy je oslavován jako postava z mýtů, bájný Světlonoš, jenž přišel, aby opět zachránil svůj lid. Ale jenom jedna osoba Maisla skutečně zná - Odell si pamatuje, že nyní slavný bandita býval zlodějem a záletníkem, který by vám klidně uřízl měšec či podřízl hrdlo kvůli věčeři.

Jak se blíží závěrečná bitva a ukáže se podivné zjevení, Odell přemýšlí, který ze dvou Maislů zvítězí - sobecký zloděj, či zachránce svého lidu, Světlonoš

Autor David Gemmell
Titul V ?íši vlka - Tulák 2
v_risi_vlka_tulak2.jpg - 3 Kb [x]Z pekla bolesti vstoupil do světa smrti.

Vysoko v zalesněných horách Skelnu žijí spokojeně zálesák Dakeyras a jeho překrásná dcera Miriel. Netuší, že se do hor vypravila skupina ponurých krvelačných válečníků. Mužů, kteří nikdy nepoznali porážku, pro něž je msta a mučení chlebem a solí. Za deset tisíc ve zlatě dychtí po zálesákově smrti.

Všichni jsou bojem zocelení válečníci, kteří se svého úkolu nebojí - ač by měli. Protože Miriel je žena z ohně a železa, zběhlá v používání luku i meče, kterou cvičil jeden z nejnebezpečnějších zabijáků všech dob...

Její otec Dakeyras, je lépe znám jako.... Tulák Zabiják

Autor David Gemmell
Titul V??ný lu?ák
vecny_lunak.jpg - 3 Kb [x]Zatímco valkychtivý a nemilosrdní Aeniřané pustoší území pod horskými državami klanů, Sigarni, Dravčí královna, přichází v této alternativní verzi vlastního vesmíru branou vedoucí skrze prostor a čas. Taliesen, poslední z fortnýřů, nemá ponětí, proč přichází, ale ví, že hrdinové jsou vždy potřeba...

Jedině Caswallon, samotář, válečník a zloděj, si uvědomuje skutečný rozsah nebezpečí a hrůz, kterým jeho lidé budou muset čelit. Zatímco se Taliesen snaží zjistit, co tu Sigarni dělá, Caswallon musí sjednotit klany, aby přemohly největší hrozbu

Autor David Gemmell
Titul Vlk ve stínu
Krvavá stezka

Jon Shannow, Jeruzaléman, žil na zeměkouli, jejiž osa se převrhla. Civilizaci nahradila nelítostná krutost, Shannow, zoufale hledající klid a mír, se vydal po cestě vedoucí jen ke krveprolití a zármutku.

Abaddon, pekelný pán, hodlá uvrhnout lidstvo do nové satanské éry. Jeho pekelné vojsko se vyvalilo z Morových zemí spolu s nečistou silou mající svůj základ v lidských obětech.

A byla to krev nevinných, jež dodá sílu zkaženým Sipstrass - kamenům moci - základu Abaddonovy vlády.

Jenže Pekelníci udělali osudnou chybu - unesli ženu, která Shannowovi ulopila srdce. A on, aby jí zachránil, by pohnul nebem i zemí... nebo by při tom zemřel.

Autor David Gemmell
Titul Vále?níci
valecnici.jpg - 3 Kb [x]Proroctví je jasné

Po smrti tří králů bude svět uvržen do chaosu a všichni vyhnaní démoni se vrátí, aby na svět přinesli hrůzy a krveprolití.

Dva králové jsou již mrtví. Třetího, jenž se má právě narodit, pronásledují démoničtí krayakinové. Proti těhotné královně, která se dostala do úzkých ve strašidelném lese, se spikly děsivé síly zla.

Královna však není sama. Po jejím boku stojí trojice válečníků, poslední zbytky kdysi tak pyšného drenajského vojska. Jsou to tři strarci, dávní hrdinové. které král odvrhl. Nogusta Šermíř, Kebra Střelec a mohutný zápasník Bison.

Autor David Gemmell
Titul Hrdina ve stínu - Tulák III
tulakiii.jpg - 3 Kb [x]V troskách města Kuan Hador to páchne temnou záhadou. Troskám se vyhýbají loupežníci i kupci. Jsou domovem děsivých tvorů a pověstí, z nichž tuhne krev v žilách – příběhů z časů již dávno minulých, kdy byla Kuan Hador hlavním městem rozsáhlé říše, jíž vládli nelítostní čarodějové. Tihle mágové dokázali spojovat zvířata a lidi do nečistých kříženců – pěších vojáků hrůzného vojska démonů. Když však síly lidí zvítězily, čarodějníci a jejich pololidští otroci unikli kouzelnými vrátky … jen aby uvízli v jiném světě. Brána se za nimi zavřela, uzamklo ji kouzlo natolik silné, že ho nelze zlomit. Alespoň tak praví báje. Ale v srdci každé pověsti je zrnko pravdy, a pravda může zabíjet. Zvlášť když přichází v podobě slintající bestií s neukojitelným hladem po smrti a ničení. Uběhly tisíce let a věznící kouzlo začíná slábnout. Čarodějové a jejich hnusní pohůnci budou brzy volní, aby se mohli strašlivě pomstít všemu živému. Tentokrát na ně ale nečeká žádné vojsko – jen rozedraná skupinka podivných hrdinů: Kisumu, rádžníjský šermíř; Jiu Jiu Lieng, pokorný kopáč příkopů a jam, snící o slávě; Taliana, válečnice stejně ohnivá, jako je krásná. V jejich čele je Šerý vlk, záhadná postava, jíž lidé nenávidí a závidí jí ohromné bohatství. Muž s krvavou minulostí, jenž zabíjel nejen pro zásady, ale i pro peníze. Osudový muž, jehož po celé Drenaji znají jako Tuláka Zabíječe

Autor David Gemmell
Titul P?lno?ní sokol
mfalcon.jpg - 3 Kb [x]Přízraky minulosti jsou blízko v epickém příběhu, který začíná prohlášením mladého muže: "Vyřiď mu, že jednou mu vyříznu to jeho ohavné srdce z těla." Mluvčim je Rheg, toulavý vlk, žijící mimo zákon, známý jako bastard Rheg - i když tohle mu nikdo do obličeje neřekne. Zrozený ze zrady, jeho jméno je nadávkou, a vyrostl mezi bojovnými Riganty. Ti si cení jeho umění bojovat, ale bojí se násilí v jeho srdci.V sedmnácti letech se samozvaný vyhnanec Rheg vydá do krysího hnízda, jež podle některých představuje vše, co je věčné a svaté: do Velkého města Kamene. Tady, kde si gladiátoři vyděiávají na chléb zabíjením, kde učení a kultura zakrývají vnitřní zkázu a zkaženost, vytvořili rudí kněží hrůzovládu; zplodili dost nenávisti a zloby, aby vydržela několik století. A přesto tu trpící Stromový kult, vedený záhadnou Dámou se závojem, hlásá svou filozofii lásky a harmonie.Bastard Rheg nyní touží po pomstě a připravuje se k bitvě, která zničí mýtus Kamene. Dny krve se blíží a tento syn neporaženého krále-válečníka - Connavara, slavného Přízraku - musí bojovat, aby zachránil svůj svět.Půlnoční sokol je pokračováním podmanivého příběhu Rigantů, který začal Mečem v bouři

Autor David Gemmell
Titul Temný m?síc
Mírumilovní eldarinové byli poslední ze tří starobylých ras. Záhadné oltory, léčitele a básníky, Přesto jedné strašlivé noci nezranitelní darotové zmizeli z tváře země. Pryč byla jejich města, jejich vojska, jejich nebezpečí. Velká severní poušť zůstala jediným svědectvím, že tu kdy byli."Tisíc let po nich nebylo ani stopy... Válka o Perlu zuří již celých sedm let a vojska čtyř vévodství jsou vyčerpaná a unavená krveproléváním. Avšak Perly se nyní zmocnil nejpřednější z vévodů, Sirano z Romarku, a je odhodlán odhalit její velké tajemství.Pak, jednoho nezapomenutelného dne, vyšel nad Velkou severní pouští temný měsíc a zemí proletěla černá přílivová vlna. Poušť ve chvilce zmizela pod zelenými lukami a lesy a v ranním slunci bylo v dálce vidět veliké město.Z tohoto města se znovu vynořili krvežízniví darotové, silní a nesmrtelní. Nedokáže je zabít oštěp ani meč. A mají jedinou touhu: svět navěky zbavit lidí.Osud lidské rasy nyní spočívá na schopnostech tří hrdinů: Karis, válečnice a stratéga, Tarantia, nejnebezpečnějšího šermíře své doby a léčitele Duvodase, jenž odhalí děsivou pravdu...

Autor David Gemmell
Titul Havran

Od chvíle, kdy král Connavar z klanu Rigantů a jeho nemanželský syn Rheg porazili vojsko z Kamene, uplynulo osm set let. Nyní Riganti ztratili svobodu a kulturu, za jejichž udržení jich tolik položilo život.

Zůstala jediná žena,která se řídí starými způsoby - wyrd z lesa Stromů přání - a jenom ona zná podstatu zla, jež bude brzy vypuštěno.

Vkládá však naději do dvou mužů: obrovského rigantského zápasníka, jehož pronásleduje to, že nedokázal zachránit nejlepšího přítele před zradou a mladíka, který si svým vražedným nadáním vyslouží zlobu krutých Varlishů.

Z jednoho se stane Havran, vůdcš psanců,jehož odvážné činy povzbudí ducha Rigantů. Druhý vytvoří legendu - a zapálí ohně revoluce ....


Autor David Gemmell
Titul Bílý vlk
Skilgannon Hrozný zmizel ze stránek dějin. Sebral legendární Meče noci a dne a odjel z Naaashanu. Nikdo neví, kam se poděl.
O tři roky později chce rozlícený dav povraždit mnichy v jednom odlehlém klášteře. Postaví se mu osamocený mnich. V jednom děsivém okamžiku se jejich svět navždy změní a zemí se roznese zpráva. Skilgannon se vrátil.
Teď musí projet nebezpečnou, démony sužovanou zemí, aby našel tajemný chrám a nestárnoucí bohyni, která mu vládne. Po jeho stopě jdou najatí vrahové a před sebou má vojsko šíleného zabijáka. Hrozný se vydává na cestu, aby přivedl mrtvé k životu. Ale neputuje sám.
Muž po jeho boku je sám Druss Veliký.

Autor Meče noci a dne Gemmell
Titul David
Ve válkou rozervané Drenaji žijí lidé ve strachu ze zkříženců, odporných tvoru vzniklých spojením člověka a zvířete, a z jejich paní, čarodejnice známé jako Věčná.

Jedinou nadějí Drenaje by mohl být dávno mrtvý válečník. Landischán celá léta pátral po hrobce Skilgannona Hrozného, ale když konečně vyzvedne jeho kosti a provede tajuplný obřad, znovuzrozený hrdina je záhadou, má otupělé schopnosti a jen útržkové vzpomínky.

Tento Skilgannon jen muž vytržený ze své doby, vysazený do světa, jenž je mu stejně cizí jako sen. Není však sám. Zatímco se nestárnoucí zlo chystá utopit Drenaj v krvi, na cestu ke svobodě vykročí dva bájní hrdinové.Autor
Titul

Seznam autorů


+ Alespoň jedna kniha má popis    * Alespoň k jedné knize je obrázek obálky

+  David Gemmell [23]  * +  David Eddings [23]  * Zborník [15]
Isaac Asimov [10] Arthur C. Clarke [9] +  Anna Bauerová [7]
Robert Ervin Howard [6] +  Harry Harrison [6]  * +  David Gerrold [5]
Ellis Petersová [5] Sprague L. de Camp [4] Ondřej Neff [4]
G.J. Arnaud [3] SWS [3] Michael Moorcock [3]
J.R.R. Tolkien [3] +  Tom Clancy [3]  * Roger Zelazny [3]
Richard D. Evans [3] Mark Chadbourn [3] Poul Anderson [3]
Vonda McIntyre [3] +  Elizabeth Moon [3] Philip J. Farmer [2]
Harry Turtledove [2] Bob Shaw [2] C.J. Cherryh [2]
Petr Charvat [2] Jason Dark [2] Stephhen King [2]
Ludvík Souček [2] Bernard Cornwell [2] Stanislav Lem [2]
Ed Naha [2] C.W. Ceram [2] James Kahn [2]
Sue Townsendová [2] Václav Bílek [2] +  Robert J. Sawyer [2]
+  Wilbur Smith [2]  * Jarmila Bednaříková [2] Timothy Zahn [2]
Jan Bílek [1] Sigrid Maria Grossingová [1] Georgij Šach [1]
Pierre Barbet [1] Randall Frakes [1] Sam J. Lundwall [1]
Stafett Cristopher [1] Gilbert Schlogel [1] Eric van Lustbader [1]
František Novotný [1] Michael Blake [1] Steve & Dal Perry [1]
+  Andreas Eschbach [1] Bohuslav Švec [1] John Morressy [1]
Robert Kraft [1] Peter James [1] Petr Urban [1]
+  Douglas Preston [1] Anne Mc Caffrey [1] Vilma Kadlečková [1]
Terry Pratchett [1] Jiří Hlavenka [1] Leonard Medek Frantiska Vrbenska [1]
Raymond Khoury [1] F. Háj [1] Walter M. Miller Jr. [1]
Solomková Natalja [1] Leonard S. Goldberg [1] Fred Saberhagen [1]
Luděk Frýbort [1] Graig Shaw Gardner [1] Robert A. Heinlein [1]
I.S. Turgeněv [1] Tonke Dragtová [1] Otakar Batlička [1]
J.J. Duffack [1] J.R.R. Turtledove [1] +  David & Leigh Eddings [1]  *
Ursula K. le Guinová [1] Edgar Rice Burroughs [1] Eduard Droberjar [1]
Ralf Isau [1] A.S. Pergill [1] Gene DeWeese [1]
Václav Semerád [1] A.E. van Vogt [1] André Norton [1]
Jaroslav Mareš [1] +  Tomáš Hokeš [1] Petra Procházková [1]
Karin Boyeová [1] J.M. Troska [1] Clifford D. Simak [1]
Dušan Papoušek [1] William King [1] Clive Cussler [1]
+  Meče noci a dne Gemmell [1]  * Campbell Black [1] Robert Silverberg [1]
Alexander Běljájev [1] Michail Krausnick [1] Erich von Daniken [1]
+  Jan Filip [1] John Twelve Hawks [1] Arkadij a Boris Strugackij [1]
+  Matthew Reilly [1] Kurt Vonnegut Jr. [1] Karel May [1]
+  Norman Spinrad [1] Dan Brown [1] Phyllis Eisenstein [1]
Georgr R.R. Martin [1] Urshula K. le Guinová [1] Wolfgang Jenschke [1]
J.K Rowling [1] Greg Bear [1] Jan Brodský [1]
Eduard Martin [1] Ann C. Crispin [1] Arthur C. Doyle [1]
Jiří Waldhauser [1] Tomáš Bartoš [1] Christopher Rill [1]
Brian Aldiss [1] P.J. Farmer [1] John Fairbanks Kerr [1]
Rudolf Mertlík [1] Frank Herbert [1] Jan a Rudolf Pecinovský [1]
Kristmann Gudmundsson [1] Hynek Hlaváček [1] Nicolas Bouvier [1]
Christopher Pike [1] Carmen Carter [1] Janusz A. Zajdel [1]
Aaron Elkins [1] W.E. Johns [1] Gene Roddenberry [1]
Jack Williamson [1] R.L. Stine [1] Douglas Warner [1]
Jan Poláček [1] David Gibbins [0]


[ Main] [ Můj život] [ Moje fotky] [ Zájmy] [ GuestBook] [Knihy] [ Fotky juniora] [ Archiv] [ Linky]Tento soubor byl naposledy upraven: 22.03.2009 11:03:05
© David Hruška 2000 - 2008